λογότυπο,εικόνα για σύνδεση με την αρχική σελίδα

ΜΑΡΓΕΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Πληροφορίες για ασφαλισμένους

* Το παραπεμπτικό εκδίδεται από τον εκάστοτε συμβεβλημένο ιατρό (ορθοπεδικό, νευρολόγο κλπ.)

* Στο πινακάκι του παραπεμπτικού πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός (e-dapi) 510000048

* Στο σημείο περιγραφή πρέπει να αναγράφεται : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ή ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ.

* Από τη στιγμή που παραλαμβάνετε το παραπεμπτικό, πρέπει εντός 10 (ΔΕΚΑ) ημερών να το σφραγίσει και να το υπογράψει ο ελεγκτής ιατρός του ΕΟΠΥΥ. Το παραπεμπτικό πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση / βεβαίωση του εκτελούντος ιατρού που το εκδίδει και πρέπει και τα δύο να φέρουν σφραγίδα δημοσίου νοσοκομείου (στρογγυλή) ή ιδιωτικής κλινικής συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ.

* Από την στιγμή που περάσετε και από τον ελεγκτή ιατρό, έχετε δύο μήνες διορία ώστε να εκτελεστεί το παραπεμπτικό.

* Φυσικοθεραπείες κατ'οίκον δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες α, β, γ, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος Α, στο ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).

* Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (http://www.eopyy.gov.gr).


Προσοχή

Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την αιτιολογία και την διάγνωση της πάθησης-νόσου, που αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

Ο φυσικοθεραπευτής εκτελεί ρητά και μόνο, τις εντολές που αναγράφονται στο παραπεμπτικό.

Ουδεμία ευθύνη δε φέρει εάν τα στοιχεία του παραπεμπτικού είναι ελλειπή ή το παραπεμπτικό είναι εκπρόθεσμο.

Email :
margetoulis@yahoo.gr

Τηλέφωνο :
6908819961


Οι θεραπείες πραγματοποιούνται κατ' οίκον, στο δικό σας χώρο.
Για να δείτε τις περιοχές κάλυψης πατήστε εδώ.